Huishoudelijk reglement

 

KKUSH 1157

 

De Wimpelse hondenvrienden vzw

Wiekevorst

Clubnieuws!

1

2

3

26 augustus 2018

 

Clubdag met barbecue

8 september 2018

 

Individueel Antwerps Kampioenschap te Amicus

9 september 2018

 

Grote Prijs en Beker

van België

te Antheit

Huishoudelijk reglement

 

1) De Wimpelse hondenvrienden VZW is aangesloten bij de K.K.U.S.H. (Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus) onder het aansluitingsnummer 1157, waarvan zij de algemene reglementering en bestaande opleidingsprogramma’s volgt. Specifiek is de VZW aangesloten bij de sectie 4B (gehoorzaamheid) van de V.d.A. (vergadering der afgevaardigden).

2) Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

3) Het betalen van het lidgeld is verplicht; het bedrag wordt bepaald door de bestuursleden.

4) Bij aansluiting dient men zich te houden aan de huishoudelijke reglementen.

5) De minimum leeftijd bedraagt 14 jaar, de instructeurs zullen er op toezien dat de jonge geleider zijn hond de baas kan. Onder voorbehoud en mits overleg met het bestuur, in samenspraak met de ouders, kunnen er afwijkingen toegestaan worden.

6) Elk lid is verplicht om een familiale verzekering af te sluiten.

7) Puppytraining kan starten vanaf het moment dat de pup de leeftijd van 3 maanden heeft bereikt en alle verplichte inentingen heeft gekregen.

8) Inentingen tegen alle honden- of kattenziektes is verreist vooraleer men kan aansluiten bij de vereniging. Aan te raden is ook inenting tegen kennelhoest.

9) Zieke honden worden op training niet toegelaten.

10) Teven zijn gedurende de loopsheid niet welkom op de hondenschool en mogen niet deelnemen aan de trainingen.

11) De 1e training van nieuwe leden wordt beschouwd als kennismaking les en is gratis. Vanaf de 2de training willen we wel vriendelijk verzoeken lid te worden van de club en lidgeld te betalen.

12) Nieuwe leden worden verzocht het inentingsboekje te tonen bij de inschrijving, ook bij het verlengen van het lidgeld zal het inentingsboekje getoond worden ter controle.

13) Alle hondenrassen met of zonder stamboom mogen zich bij de vereniging aansluiten (Uitgezonderd Pitbull, Stafford – of bullterriërachtigen). Tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.

14) Geleiders van agressieve honden waar geen of onvoldoende controle over is of die het verloop van de les verstoren kunnen door het bestuur uitgesloten worden van de club. Vereiste is dat de geleider de hond onder alle omstandigheden de baas kan.

15) Toeschouwers al dan niet vergezeld van honden mogen zich niet op de terreinen begeven.

16) De instructeur heeft het zeggenschap op de terreinen.

17) Het is niet toegelaten op welke manier dan ook de hond te mishandelen. Men kan hiervoor van het terrein gestuurd worden.

18) Aanwezige honden dienen steeds aan de leiband gehouden te worden.

19) Roken en/of gsm gebruik is niet toegelaten tijdens de lesuren.

20) Personen die tekenen van dronkenschap vertonen worden niet toegelaten op het terrein.

21) Iedere geleider moet over zijn eigen materiaal beschikken, namelijk leiband, snoepjes, apport en poepzakjes.

22) Vergeet niet tijdig aanwezig te zijn voor de les begint om de hond zijn nodige behoeftes te laten doen op de plasweide. Vanaf de aanwezigheid van 2 honden op de plasweide moeten de honden aangelijnd worden.

23) Bij het bevuilen van de terreinen zal er een boete worden aangerekend van 0.50 € ( potje in de kantine)

24) Iedere geleider ruimt de uitwerpselen van zijn hond op.

25) Verzorg je hond goed, dit zal de naam van uw club en U ten goede komen.

26) De lesuren dienen gerespecteerd te worden door de geleiders.

27) Het is verplicht tijdens de lesuren les te volgen met instructeur en in de groep waar hij/zij in thuis hoort. Instructeurs kunnen tussen of na de les alleen trainen. Iedereen volgt les zoals door de instructeur wordt gegeven.

28) Hinder anderen niet tijdens het uitvoeren van hun oefeningen.

29) Buiten de lesuren mag er geoefend worden door de geleiders als men de terreinen ordelijk verlaat.

30) Honden worden toegelaten in de kantine, op voorwaarde dat zij geen algemene overlast bezorgen aan de bezoekers van de kantine en steeds aangelijnd zijn.

31) Eigen drank is niet toegelaten. De drankprijzen in de kantine zijn aan democratische prijzen.

32) Het is verboden geld aan te nemen van personen die les volgen.

33) Beslissingen die door het bestuur of op een vergadering genomen zijn blijven van kracht, tenzij het als agendapunt word opgenomen in de volgende vergadering.

34) Leden die de club schade berokkenen zowel lichamelijk als mondeling worden de toegang tot de hondenschool geweigerd.

35) Werken voor de hondenschool gebeuren op vrijwillige basis en zonder enige vergoeding. Materialen en toestellen die aan de hondenschool toevertrouwt worden, worden eigendom van de hondenschool, ook na het beëindigen van het lidmaatschap, tenzij anders is overeen gekomen.

36) Geleiders die in debutanten met hun hond ofwel; 7 keer minstens 85 of 5 keer minstens 90 of minstens 3 keer 95 gespeeld hebben mogen in programma 1 mee trainen. Vooraleer deze geleiders hun eerste les in programma 1 mogen meetrainen, dienen ze eerst hun werkboekje ter controle te tonen aan een bestuurslid.

37) Geleiders die in Programma 1 met hun hond ofwel; 7 keer minstens 90 of 5 keer minstens 95 gespeeld hebben mogen in Programma 2 mee trainen. Vooraleer deze geleiders hun eerste les in programma 2 mogen meetrainen, dienen ze eerst hun werkboekje ter controle te tonen aan een bestuurslid.

38) Men kan terecht bij de bestuursleden of de instructeurs indien er zich vragen of klachten voordoen.

39) Trainingsmogelijkheden voor leden van andere clubs: Het staat leden van andere clubs vrij 1x per maand gratis een les bij te wonen in de categorie waartoe hij/zij wedstrijd in speelt, dit mits vooraf toestemming van een bestuurslid.

40) Nieuwe leden die overkomen van een andere club, waarbij ze met al hun honden voor onze club wedstrijd spelen, moeten vanaf de debutanten minstens 2 maal per maand les geven.

41) Bij meerdere trainingen per maand wordt vriendelijk verzocht lid te worden van onze club. Leden, die met 1 of meerdere honden voor een andere club wedstrijd spelen, moeten minstens 2x per maand per hond les geven in onze club. Dit per hond waarmee ze voor een andere club wedstrijd spelen en ongeacht het feit of ze wel of niet met een andere hond wedstrijd spelen voor onze club.

42) Iedereen die in PG1 traint, is verplicht om les te geven en dit minstens 2X per maand. Voor degenen die nog nooit les gegeven hebben, kan er een meeloopperiode voorzien worden.

43) Dit huishoudelijk reglement vervangt alle vorige reglementen met onmiddellijke ingang.

44) Iedere liefhebber is verantwoordelijk voor de ongevallen die hij of zijn hond veroorzaakt. Kinderen staan volledig onder toezicht van hun ouders of verantwoordelijke.

ALLE ONGEVALLEN ZIJN VOLLEDIG TEN LASTE VAN DE VEROORZAKER. NIET-LEDEN BETREDEN OP EIGEN RISICO HET TERREIN EN KUNNEN DE CLUB VOOR NIETS AANSPRAKELIJK STELLEN.